PRODUCT LIJST

Mijnbouw omvat het extraheren van waardevolle mineralen of geologische materialen uit de aarde, inclusief exploratie, winning, verwerking en materiaaltransport. Metaalsmelten, een integraal onderdeel van de mijnbouw, is het proces waarbij metalen zoals ijzer, koper en aluminium uit ertsen worden gewonnen.
De typische stappen bij het smelten van metaal zijn onder meer:
Mijnbouw: het uit de aarde halen van ertsen die de gewenste metalen bevatten.
Breken en malen: Ertsen afbreken in kleinere deeltjes voor een beter oppervlak.
Concentratie: Het scheiden van waardevolle mineralen uit afvalmateriaal (gangsteen).
Smelten: het verwarmen van geconcentreerd erts in een oven op hoge temperaturen om het metaal te extraheren door onzuiverheden te verwijderen.
Raffinage: Verdere zuiveringsprocessen om de gewenste metaalzuiverheid te bereiken.
Mijnbouw en smelten hebben aanzienlijke gevolgen voor het milieu als gevolg van extractieprocessen, afvalproductie, de uitstoot van verontreinigende stoffen en veranderingen in het landschap. Er worden inspanningen geleverd om deze gevolgen te minimaliseren door middel van technologie en naleving van milieuregelgeving.


Mijnbouw en metaalsmelten omvatten: elektrolytisch afgezette titaniumelektrode voor kobalt,elektrolytisch afgezette titaniumelektrode voor zink,elektrodepositie titanium elektrode voor koper,elektrolytisch afgezette titaniumelektrode voor nikkel-kobalt.

4