PRODUCT LIJST

Elektrolyseapparatuur voor de productie van waterstof valt uiteen in twee hoofdtypen: alkalische elektrolysers en protonenuitwisselingsmembraan (PEM) elektrolysers. Alkaline Electrolyzers: Dit zijn al lang bestaande apparaten die vloeibare elektrolyten zoals kaliumhydroxide gebruiken. Ze staan ​​bekend om hun duurzaamheid, maar zijn minder efficiënt in vergelijking met nieuwere PEM-elektrolyseapparaten.
Proton Exchange Membrane (PEM)-elektrolyseapparaten: Moderne en efficiënte PEM-elektrolyseapparaten gebruiken vaste polymeermembranen om water in waterstof en zuurstof te splitsen. Ze werken bij lagere temperaturen en bieden snellere responstijden.
Belangrijke componenten zijn onder meer elektroden, een elektrolyt (vloeistof voor alkalisch, vast polymeer voor PEM), stroomvoorziening (uit hernieuwbare bronnen of uit het elektriciteitsnet), gasscheidingssystemen en regeleenheden voor een veilige werking.
Houd bij het kiezen van elektrolyseapparatuur rekening met efficiëntie, kosten, schaalbaarheid, onderhoudsbehoeften en de beoogde toepassing (industrieel, commercieel of residentieel). Voortdurende verbeteringen zijn gericht op het verbeteren van de efficiëntie, het verlagen van de kosten en het vergroten van de reikwijdte van waterstoftoepassingen.


Elektrolyseapparatuur voor de productie van waterstof omvat: elektrode-membraansamenstel voor elektrolyse van alkalisch water,polymeerelektrolytmembraan(pem)elektrolyzers,nel alkalische elektrolyser,ionenmembraan-elektrolysator.

4