PRODUCT LIJST

Elektrokatalytische oxidatieapparatuur wordt gebruikt om oxidatiereacties door middel van elektrokatalyse te vergemakkelijken. Bij dit proces wordt een katalysator gebruikt om de oxidatie van een stof te versnellen terwijl er een elektrische stroom doorheen gaat. De uitrusting omvat doorgaans:
Elektroden: Dit zijn kritische componenten die de elektrokatalytische reacties vergemakkelijken. Ze kunnen gemaakt zijn van verschillende materialen, vaak metalen of metaallegeringen, afhankelijk van de specifieke reactie en de gebruikte katalysator.
Katalysator: De katalysator is een materiaal dat de snelheid van de oxidatiereactie verhoogt zonder zelf te worden verbruikt. Het bevordert de elektrochemische reactie op het elektrodeoppervlak.
Elektrolyt: Een medium (vloeibaar of vast) waardoor ionen tussen de elektroden kunnen bewegen, waardoor de elektrochemische reactie wordt vergemakkelijkt.
Voeding: Levert de elektrische stroom die nodig is om het elektrokatalytische oxidatieproces aan te drijven.
Reactiekamer of cel: Dit is waar de elektrokatalytische oxidatie plaatsvindt. Het is ontworpen om een ​​efficiënte interactie tussen de elektroden, de katalysator en het elektrolyt mogelijk te maken.
Controle- en bewakingssystemen: Apparatuur kan sensoren, controllers en software omvatten om de procesparameters te regelen en de reactie te bewaken op efficiëntie en veiligheid.


Elektrokatalytische oxidatieapparatuur omvat: elektrokatalytische oxidatieapparatuur voor de afbraak van ammoniak-stikstof,elektrochemische afbraakapparatuur voor organisch materiaal.


2